These 100 girls have risen the most over the past week in popularity. Popularity rankings are based on our user activity.

Jiu Er

Han Xi

Cui Can

Sofia

Xiao Niu Nai

Yi Han

Xiao Zhu Baey

Huang Man Man

Gu Lin

Ssun Biki

Xiianger

Eto Natsumi

Ceci

Emily Jane

Yunie

A He

Yuan Yuan 2

Ya Ya 3

Zhi Yao

Xiao Zhu

Teacher Xiao Juan Juan

Kiwe Yen

Brooke Barry

Da Qiao