Qiao Yi Nuo

Still Model

Rui Xiao Ying

Model

Xia Xi Zi

Model、Host

Xi Shui Shui

Model

Qian Yu

Yoga Instructor