These 100 girls have risen the most over the past week in popularity. Popularity rankings are based on our user activity.

Qiao Yi Nuo

Qian Yu

Ella Orten

Ju Zi

Violet Summers

Xia Xi Zi

You Wu Xiao Ye Mao

Sofia

Tu Tu

Ssun Biki

Yu Nian

Christina Dreaming

Bao Ni

Leticia Ballista

Cui Can

Jiu Er

Madison Kate

Yui Kudo

Lu Er